Skip to content
Praca

Dołącz do nas! Zapraszamy do współpracy lektorów języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, polskiego dla obcokrajowców i innych

Prowadzimy rekrutację przez cały rok i poszukujemy lektorów
o różnych kompetencjach i zainteresowaniach (do pracy z dziećmi (od lat 4), młodzieżą, dorosłymi, na kursach biznesowych, egzaminacyjnych, specjalistycznych, grupowych (małe grupy 4-6/8 osób) oraz  indywidualnych, stacjonarnych,  w firmach i instytucjach na terenie Warszawy, online). 

Jeśli nauczanie języka obcego jest Twoją pasją, potrafisz nawiązać relację z kursantami i zarazić ich swoim entuzjazmem, chcesz się rozwijać i umiesz zaplanować i przeprowadzić kreatywne
i angażujące zajęcia to miło nam będzie powitać Cię w naszym zespole!

OFERUJEMY różnego rodzaju kursy dostosowane do Twoich kwalifikacji, doświadczenia  i preferencji. Oferujemy bloki zajęć oraz możliwość nauczania face-to-face oraz online, sprzęt i materiały do nauczania oraz bazę materiałów z Internetu, kawkę, herbatkę ???? rzeczywiste wsparcie administracyjne i metodyczne. Nie jesteś sam! Problemy metodyczne i organizacyjne, rozwiązujemy wspólnie. Mamy też aktywną grupę wsparcia na Facebooku, możliwość pracy w ciągu całego roku kalendarzowego również w okresie wakacyjnym, różne rodzaje umowy, przejrzysty system wynagrodzeń, comiesięczny dodatek za czynności administracyjne, zawsze terminowe wypłaty, ścieżkę kariery (wszyscy nasi senior teachers, metodycy, trenerzy są rekrutowani z grona naszych lektorów. Oferujemy możliwość dodatkowych zleceń z zakresu tłumaczeń, szkoleń dla nauczycieli, zajęć dodatkowych i innych projektów)realny wpływ na rozwój firmy – jesteśmy otwarci na Twoje pomysły i rozwiązania, zniżkę pracowniczą na kursy języka obcego dla Ciebie lub Twoich bliskich ​szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne odpowiadające Twoim potrzebom, miłą atmosferę współpracy – tworzymy międzynarodowy zespół, organizujemy wspólne wyjścia i wydarzenia dla lektorów (np. warsztaty szkoleniowe, escape room, wieczór gier planszowych etc.)rekomendacje innych lektorów(przed nawiązaniem z nami współpracy możesz porozmawiać z lektorami, którzy z nami współpracują)

OCZEKUJEMY doskonałej znajomości języka i kwalifikacji do wykonywania zawodu (w zależności od grupy docelowej wykształcenie filologiczne, pedagogiczne, psychologiczne, biznesowe, kursy nauczycielskie CELTA, DELTA, TEFL, certyfikaty językowe)kreatywności i otwartości na różne metody nauczania​ i technologie w nauczaniu chęci rozwoju i udoskonalania swojego warsztatu pracy umiejętności nawiązywania relacji z kursantami i stworzenia przyjaznej atmosfery nauczania odpowiedzialności, zaangażowania, komunikatywności, rzetelności i terminowości

ZAKRES OBOWIĄZKÓW przygotowanie i przeprowadzanie rzetelnych zajęć zgodnie z harmonogramem comiesięczne wyznaczanie i weryfikacja osiągnięcia celów wraz z kursantami regularne monitorowanie postępów słuchaczy, uzupełnianie list obecności i dziennika internetowego Langlion według standardów szkoły, sporządzenie raportu postępów słuchaczy raz na semestr. regularny kontakt i współpraca z sekretariatem i zespołem metodycznym

PROCES REKRUTACJI
wyślij do nas swoje cv (biuro@academyoflanguage.pl) przeprowadzimy krótką rozmowę telefoniczną, aby obustronnie upewnić się, że chcemy się spotkać, umówimy się na spotkanie, obustronnie podejmujemy decyzję, zapraszamy Cię na spotkanie wdrożeniowe i aby podpisać dokumenty, zaczynamy współpracę ????  

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami. 

Join our team!  We are looking for teachers of English, German, French, Spanish, Italian, Russian and other languages.


We recruit all year round and we are looking for teachers of all competences and interests to work with kids (from the age of 4), teenagers, adults on general, business, specialist, exam, group (small groups 4-6/8 people) and individual courses at our school in Żoliborz and in companies and institutions around Warsaw as well as online.


If you want to develop as a teacher, if teaching is your passion, you can establish a good rapport with your students, engage them in learning and you can plan and deliver creative and interesting lessons, we will be very happy to welcome you in our team!


WE OFFER different kinds of courses that suit your qualifications, experience and preferences. We offer blocks of classes and the possibility to teach face-to-face as well as online equipment and teaching materials (also from the Internet), tea, coffee;) real administrative and methodological support. You are not alone! We solve all the problems together. We also have a help group on Facebook. We can also assist you in any organizational problems you might encounter living in a foreign country. Possibility to work all year round, also during the summer holidays periodlegal contract and payments always on time, transparent remuneration system, additional payment for administrative work every month career path (all our senior teachers, heads of studies, trainers are recruited among our teachers. We are able to offer additional jobs such as translations, teacher training, additional classes and other projects)you can have an impact! We are open to your ideas and solutionsemployee discount for foreign language classes (eg. Polish for foreigners) internal and external training sessions suitable for your needs nice atmosphere at work – we are an international team, we organize events for our teachers (eg. workshops, escape room, board games night etc.) recommendations from teachers who work with us (before starting cooperation with us you can talk to the teachers who are already here)WE EXPECT eligibility to work in Poland, qualifications (higher education, teaching diplomas eg. CELTA, DELTA, TEFL) and teaching experience, creativity and openness to different teaching methods and use of technology in the classroom, willingness to develop your professional skills, ​ability to establish and maintain a good rapport with students and create a positive learning atmosphere, responsibility, engagement, good communication skills, reliability, ability to meet deadlines

RESPONSIBILITIES preparing and conducting good quality classes accoding to schedulesetting the goals and verifying their achievement by the students every monthregular monitoring of students’ progressfilling in the attendance sheets and Langlion online register according to the school’s standards writing progress reports for the students once every semester maintaining contact and cooperating with our reception staff and heads of studies

​RECRUITMENT PROCESSsend your cv to biuro@academyoflanguage.pl we will contact you by phone to make sure we both want to meet, we will arrange a meeting, we both make the decision, we invite you to the induction meeting and to sign the documents, we start our cooperation ????

If you are interested, please send us your cv with the consent to process your personal data for the purposes of recruitment. We reserve the right to contact the chosen candidates.